วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกเช้าวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิที่ดีในการเรียน จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ ส่งเสริมให้มีสติปัญญาดีมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม