วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โรงเรียนธัญวิทย์จัดให้มีกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทุกเช้าวันศุกร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิที่ดีในการเรียน จิตใจผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์ ส่งเสริมให้มีสติปัญญาดีมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com/

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม